Cavalier King Charles wandelclub

Melktand bij Cavalier King Charles

Een puppy wordt geboren zonder tanden. Als het beestje ongeveer 20 dagen oud is beginnen de eerste tandjes (snijtanden ) stilaan door te breken, later verschijnt ook de rest van de melktandjes. Het wisselen van de tanden begint op een leeftijd van 3-4 maand. Hierbij duwt de blijvende tand de melktand naar buiten, en lost hierbij de wortel van de melktand volledig op, waardoor deze vanzelf uitvalt (dus een normaal wisselend tandelement heeft geen wortel meer). Normaalgezien zouden alle tanden moeten gewisseld zijn op de leeftijd van 6/7 maand. Indien dit niet het geval is, komen er dus twee tanden te staan op de plaats waar er maar één hoort te zitten, en dit kan een aantal problemen met zich meebrengen : haren en voedselresten die tussen de tanden blijven zitten kunnen een tandvleesontsteking veroorzaken, er ontstaat gemakkelijker tandplak en tandsteen, en bovendien kan de aanwezigheid van de persisterende melktand een afwijkende stand veroorzaken van de blijvende tand, wat zelfs aanleiding kan geven tot een verstoorde ontwikkeling van boven- of onderkaak. Vooral de melkhoektanden blijven nogal eens persisteren, zijn die op de leeftijd van 6 à 7 maanden nog niet verdwenen, dan is een bezoekje aan de dierenarts zeker aan te raden. Deze kan voorstellen om de persisterende melktand onder een lichte verdoving te verwijderen, op die manier worden ergere gebitsproblemen voorkomen.µ

De kleine liettertjes: Alle informatie die u op deze pagina’s aantreft is geschreven door Elke Gillijns, dierenarts te Herzele. De informatie is auteurrechterlijk beschermd. Kopiëren en/of verspreiden van deze informatie, in welke vorm dan ook, is derhalve niet toegestaan, tenzij met haar schriftelijke toestemming. Een link naar dit artikel wordt door ons wel zeer gewaardeerd.